Hướng Dẫn

1.Đăng nhập và cập nhật lý lich : https://www.youtube.com/watch?v=mQaB2YBDgm8
 
 
3.Sinh hoạt chuyên môn: https://www.youtube.com/watch?v=muHYvXj3T1E
 
4. Download Tài khoản đăng nhập : Hướng dẫn + Tài khoản
 
 
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48