download: Vi phạm tuần 11

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Tăng Ngọc Hoàng 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 30/10/2019 -2.00  
2 Đặng Kim Xuyến 10A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
3 Đặng Kim Xuyến 10A1 Vắng có phép 29/10/2019 0.00  
Tổng: -4.00 3

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Quốc Bảo 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 30/10/2019 -2.00  
2 Đặng Công Hậu 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
3 Nguyễn Lý Gia Khang 11A1 Vắng có phép 01/11/2019 0.00  
4 Nguyễn Ngọc Kim Khuê 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
5 Nguyễn Ngọc Kim Khuê 11A1 Vắng có phép 29/10/2019 0.00  
6 Phạm Thị Thu Phương 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
7 Nguyễn Huỳnh Anh Thư 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
8 Nguyễn Minh Thư 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
9 Nguyễn Đức Trung 11A1 Đi học trễ 30/10/2019 -2.00  
Tổng: -14.00 9

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 30/10/2019 -2.00  
2 Chiêm Thị Mỹ Huyền 12A1 Đi học trễ 28/10/2019 -2.00  
3 Đoàn Trần Ánh Linh 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 01/11/2019 -2.00  
4 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 29/10/2019 -2.00  
5 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 01/11/2019 -2.00  
6 Bùi Trần Hải Ngọc 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 31/10/2019 -2.00  
7 Đặng Thị Kim Nhi 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 01/11/2019 -2.00  
8 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 01/11/2019 -2.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Đi học trễ 31/10/2019 -2.00  
10 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Đi học trễ 31/10/2019 -2.00  
11 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng có phép 01/11/2019 0.00  
12 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Không chấp hành kỷ luật 31/10/2019 -4.00  
13 Võ Thị Kim Thúy 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 01/11/2019 -2.00  
Tổng: -26.00 13
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48