download: Vi phạm tuần 10

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Đặng Kim Xuyến 10A1 Đi học trễ 25/10/2019 -2.00  
2 Đặng Kim Xuyến 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 25/10/2019 -2.00  
Tổng: -4.00 2

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Anh 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 24/10/2019 -2.00  
2 Lê Chí Danh 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 24/10/2019 -2.00  
3 Huỳnh Quang Đông 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 24/10/2019 -2.00  
4 Phạm Huy Hiệp 11A1 Vắng có phép 23/10/2019 0.00  
5 Phạm Huy Hiệp 11A1 Vắng có phép 24/10/2019 0.00  
6 Phan Lê Hoàng 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 24/10/2019 -2.00  
7 Phạm Thị Thu Phương 11A1 Đi học trễ 21/10/2019 -2.00  
8 Nguyễn Việt Thành 11A1 Vắng có phép 24/10/2019 0.00  
Tổng: -10.00 8

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Chiêm Thị Mỹ Huyền 12A1 Đi học trễ 25/10/2019 -2.00  
2 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 22/10/2019 -2.00  
3 Bùi Trần Hải Ngọc 12A1 Đồng phục, tác phong 23/10/2019 -2.00  
4 Đặng Thị Kim Nhi 12A1 Đi học trễ 22/10/2019 -2.00  
5 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12A1 Đi học trễ 23/10/2019 -2.00  
6 Nguyễn Quỳnh Như 12A1 Vắng có phép 25/10/2019 0.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Đi học trễ 21/10/2019 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 22/10/2019 -4.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 22/10/2019 -2.00  
10 Dương Thị Thanh Tâm 12A1 Đi học trễ 25/10/2019 -2.00  
11 Trần Nguyễn Anh Thy 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 24/10/2019 -2.00  
Tổng: -22.00 11
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48