download: Vi phạm tuần 9

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Tăng Ngọc Hoàng 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 16/10/2019 -2.00  
2 Lương Văn Quý 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 18/10/2019 -2.00  
3 Lê Trương Minh Thư 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 17/10/2019 -2.00  
Tổng: -6.00 3

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Phạm Quốc Bảo 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/10/2019 -2.00  
2 Nguyễn Trà Giang 11A1 Đi học trễ 17/10/2019 -2.00  
3 Phạm Huy Hiệp 11A1 Đi học trễ 17/10/2019 -2.00  
4 Nguyễn Huỳnh Nam Khánh 11A1 Vắng có phép 14/10/2019 0.00  
5 Nguyễn Ngọc Kim Khuê 11A1 Vắng có phép 16/10/2019 0.00  
6 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 11A1 Vắng có phép 18/10/2019 0.00  
7 Phạm Thị Thu Phương 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/10/2019 -2.00  
8 Phạm Thị Thu Phương 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 17/10/2019 -2.00  
9 Phạm Thị Thu Phương 11A1 Không chấp hành kỷ luật 17/10/2019 -4.00  
Tổng: -14.00 9

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12A1 Đi học trễ 17/10/2019 -2.00  
2 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 17/10/2019 -2.00  
3 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 18/10/2019 -2.00  
4 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Đồng phục, tác phong 18/10/2019 -2.00  
5 Nguyễn Thị Kim Phụng 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 16/10/2019 -4.00  
6 Dương Thị Thanh Tâm 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 14/10/2019 -4.00  
Tổng: -16.00 6
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48