download: Vi phạm tuần 8

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Kim Ngân 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 08/10/2019 -2.00  
2 Huỳnh Nhật Thảo Vy 10A1 Đi học trễ 09/10/2019 -2.00  
Tổng: -4.00 2

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Trung Hiếu 11A1 Đi học trễ 08/10/2019 -2.00  
2 Trương Quốc Huy 11A1 Đi học trễ 11/10/2019 -2.00  
3 Nguyễn Ngọc Minh Hương 11A1 Đi học trễ 11/10/2019 -2.00  
4 Phan Nguyễn Khánh 11A1 Vắng có phép 11/10/2019 0.00  
5 Nguyễn Đức Trung 11A1 Đi học trễ 11/10/2019 -2.00  
6 Đàm Triệu Vy 11A1 Đồng phục, tác phong 08/10/2019 -2.00  
Tổng: -10.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Hồ Huy Hoàng 12A1 Đi học trễ 09/10/2019 -2.00  
2 Chiêm Thị Mỹ Huyền 12A1 Vắng có phép 08/10/2019 0.00  
3 Đoàn Trần Ánh Linh 12A1 Đi học trễ 09/10/2019 -2.00  
4 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 11/10/2019 -2.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 10/10/2019 -4.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 11/10/2019 -4.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 09/10/2019 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/10/2019 -2.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng có phép 08/10/2019 0.00  
Tổng: -18.00 9
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48