download: Vi phạm tuần 7

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Võ Thị Trúc Mai 10A1 Vắng có phép 03/10/2019 0.00  
Tổng: 0.00 1

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Phan Nguyễn Khánh 11A1 Đi học trễ 04/10/2019 -2.00  
2 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 11A1 Vắng có phép 01/10/2019 0.00  
3 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 11A1 Vắng có phép 02/10/2019 0.00  
4 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 11A1 Vắng có phép 04/10/2019 0.00  
5 Đỗ Công Thọ 11A1 Đồng phục, tác phong 02/10/2019 -2.00  
6 Nguyễn Minh Thư 11A1 Đi học trễ 03/10/2019 -2.00  
Tổng: -6.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Đặng Thị Thùy Dương 12A1 Đi học trễ 01/10/2019 -2.00  
2 Hồ Huy Hoàng 12A1 Đi học trễ 04/10/2019 -2.00  
3 Nguyễn Trần Phương Lê 12A1 Vắng có phép 30/09/2019 0.00  
4 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 27/09/2019 -2.00  
5 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 04/10/2019 -2.00  
6 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12A1 Đi học trễ 27/09/2019 -2.00  
7 Nguyễn Quỳnh Như 12A1 Vắng có phép 02/10/2019 0.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 30/09/2019 -4.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 01/10/2019 -4.00  
10 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 27/09/2019 -2.00  
11 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 30/09/2019 -2.00  
12 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 02/10/2019 -2.00  
13 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/10/2019 -2.00  
14 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng có phép 04/10/2019 0.00  
Tổng: -26.00 14
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48