download: Vi phạm tuần 6

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Lê Hoàng Dũng 10A1 Vắng có phép 25/09/2019 0.00  
2 Hoàng Thái Hà 10A1 Vắng có phép 25/09/2019 0.00  
3 Phan Võ Mỹ Huyền 10A1 Vắng có phép 23/09/2019 0.00  
4 Lê Trương Minh Thư 10A1 Vắng có phép 25/09/2019 0.00  
Tổng: 0.00 4

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Lê Minh Quý Hồng 11A1 Đi học trễ 26/09/2019 -2.00  
2 Nguyễn Việt Thành 11A1 Vắng có phép 23/09/2019 0.00  
3 Nguyễn Việt Thành 11A1 Vắng có phép 24/09/2019 0.00  
4 Nguyễn Việt Thành 11A1 Vắng có phép 25/09/2019 0.00  
Tổng: -2.00 4

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Trần Xuân Diệu 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 26/09/2019 -2.00  
2 Đặng Thị Thùy Dương 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 26/09/2019 -2.00  
3 Liêu Gia Minh 12A1 Đi học trễ 27/09/2019 -2.00  
4 Bùi Trần Hải Ngọc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 25/09/2019 -2.00  
5 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12A1 Đi học trễ 27/09/2019 -2.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 25/09/2019 -2.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 27/09/2019 -2.00  
Tổng: -14.00 7
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48