download: Vi phạm tuần 5

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Lê Hoàng Dũng 10A1 Vắng có phép 18/09/2019 0.00  
Tổng: 0.00 1

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Quốc Bảo 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/09/2019 -2.00  
2 Nguyễn Minh Thư 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/09/2019 -2.00  
Tổng: -4.00 2

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 16/09/2019 -4.00  
2 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 17/09/2019 -4.00  
3 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 12A1 Vắng có phép 20/09/2019 0.00  
4 Lâm Phi Phụng 12A1 Vắng có phép 16/09/2019 0.00  
5 Nguyễn Thị Ái Xuân 12A1 Vắng có phép 17/09/2019 0.00  
Tổng: -8.00 5
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48