download: Vi phạm tuần 4

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Đặng Công Hậu 11A1 Đi học trễ 11/09/2019 -2.00  
Tổng: -2.00 1

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Chiêm Thị Mỹ Huyền 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 10/09/2019 -4.00  
2 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 12A1 Đi học trễ 11/09/2019 -2.00  
3 Dương Thị Thanh Tâm 12A1 Đi học trễ 09/09/2019 -2.00  
4 Dương Thị Thanh Tâm 12A1 Đi học trễ 11/09/2019 -2.00  
Tổng: -10.00 4
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48