download: Vi phạm tuần 37

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Anh Hào 10A1 Vắng có phép 13/05/2019 0.00  
Tổng: 0.00 1

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 13/05/2019 -4.00  
2 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 14/05/2019 -2.00  
3 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 13/05/2019 -4.00  
Tổng: -10.00 3

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 14/05/2019 0.00  
2 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Vắng có phép 16/05/2019 0.00  
3 Phan Kim Ngân 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 15/05/2019 -2.00  
4 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 15/05/2019 0.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 15/05/2019 0.00  
6 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 15/05/2019 -4.00  
7 Nguyễn Thanh Diễm Quỳnh 12A1 Vắng có phép 16/05/2019 0.00  
8 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 17/05/2019 -2.00  
9 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 14/05/2019 0.00  
10 Huỳnh Thị Quế Trân 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 14/05/2019 -4.00  
11 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 14/05/2019 -2.00  
12 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Không chấp hành kỷ luật 14/05/2019 -4.00  
Tổng: -18.00 12
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48