download: Vi phạm tuần 31

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 12/04/2019 -2.00  
2 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
3 Võ Nam Duy 10A1 Đồng phục, tác phong 11/04/2019 -2.00  
4 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Đi học trễ 10/04/2019 -2.00  
5 Trần Ngọc Bảo Hân 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
6 Nguyễn Quốc Khánh 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
7 Nguyễn Hồng Phúc 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 12/04/2019 -2.00  
8 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đi học trễ 10/04/2019 -2.00  
9 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đi học trễ 12/04/2019 -2.00  
10 Vương Gia Tân 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
11 Trát Bạch Bảo Thanh 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
12 Dương Minh Thư 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
13 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 08/04/2019 -4.00  
14 Lê Đặng Tường Vy 10A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
15 Phạm Như Ý 10A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
Tổng: -32.00 15

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
2 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
3 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 09/04/2019 -2.00  
4 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 10/04/2019 -2.00  
5 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
6 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 11/04/2019 0.00  
7 Nguyễn Quỳnh Như 11A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 08/04/2019 -4.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 09/04/2019 -4.00  
10 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 08/04/2019 -2.00  
11 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 10/04/2019 0.00  
Tổng: -22.00 11

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 12/04/2019 -2.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 09/04/2019 0.00  
3 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
4 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 12/04/2019 -2.00  
5 Đào Trọng Đại 12A1 Đi học trễ 10/04/2019 -2.00  
6 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Vắng có phép 11/04/2019 0.00  
7 Trần Lê Thanh Hiếu 12A1 Vắng có phép 11/04/2019 0.00  
8 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 10/04/2019 0.00  
9 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 12/04/2019 -2.00  
10 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 10/04/2019 -2.00  
11 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 12/04/2019 -2.00  
12 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
13 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 09/04/2019 -2.00  
14 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 12/04/2019 -2.00  
15 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đồng phục, tác phong 08/04/2019 -2.00  
16 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 11/04/2019 -4.00  
17 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 11/04/2019 -2.00  
18 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 11/04/2019 -2.00  
19 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 12/04/2019 -2.00  
20 Nguyễn Quốc Tài 12A1 Vắng có phép 11/04/2019 0.00  
21 Lê Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 12/04/2019 -2.00  
22 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 10/04/2019 0.00  
23 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 11/04/2019 0.00  
24 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 08/04/2019 -2.00  
Tổng: -36.00 24
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48