download: Vi phạm tuần 30

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Thị Quế Anh 10A1 Vắng có phép 03/04/2019 0.00  
2 Nguyễn Thị Anh Đào 10A1 Đồng phục, tác phong 04/04/2019 -2.00  
3 Trần Ngọc Bảo Hân 10A1 Đồng phục, tác phong 04/04/2019 -2.00  
4 Hồ Thanh Hương 10A1 Vắng có phép 05/04/2019 0.00  
5 Nguyễn Quốc Khánh 10A1 Đi học trễ 05/04/2019 -2.00  
6 Nguyễn Quốc Khánh 10A1 Vắng có phép 02/04/2019 0.00  
7 Lý Minh Quý 10A1 Đi học trễ 04/04/2019 -2.00  
8 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Vắng có phép 02/04/2019 0.00  
9 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Vắng có phép 03/04/2019 0.00  
10 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Vắng có phép 04/04/2019 0.00  
Tổng: -8.00 10

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Vắng có phép 03/04/2019 0.00  
2 Chiêm Thị Mỹ Huyền 11A1 Đi học trễ 02/04/2019 -2.00  
3 Chiêm Thị Mỹ Huyền 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 03/04/2019 -2.00  
4 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đi học trễ 02/04/2019 -2.00  
5 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đi học trễ 04/04/2019 -2.00  
6 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Không chấp hành kỷ luật 04/04/2019 -4.00  
Tổng: -12.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Đào Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 05/04/2019 0.00  
2 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 02/04/2019 -2.00  
3 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 03/04/2019 -2.00  
4 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Không chấp hành kỷ luật 03/04/2019 -4.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 01/04/2019 -4.00  
6 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 01/04/2019 -2.00  
Tổng: -14.00 6
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48