download: Vi phạm tuần 29

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Gia Huy 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 26/03/2019 -4.00  
2 Trần Gia Huy 10A1 Vắng có phép 29/03/2019 0.00  
3 Nguyễn Khải Sín 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 25/03/2019 -4.00  
4 Nguyễn Trần Tấn Tài 10A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
5 Dương Minh Thư 10A1 Đi học trễ 29/03/2019 -2.00  
6 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 27/03/2019 -4.00  
Tổng: -16.00 6

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Nguyễn Ngọc Mỹ Hoa 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 27/03/2019 -4.00  
2 Huỳnh Hương 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 28/03/2019 -2.00  
3 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 27/03/2019 -2.00  
4 Nguyễn Quỳnh Như 11A1 Vắng có phép 26/03/2019 0.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 25/03/2019 -4.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 26/03/2019 -4.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 29/03/2019 -4.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 27/03/2019 -2.00  
9 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
10 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 27/03/2019 -2.00  
11 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 28/03/2019 -2.00  
12 Trần Nguyễn Anh Thy 11A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
13 Trần Thị Hương Trà 11A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
Tổng: -32.00 13

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đi học trễ 29/03/2019 -2.00  
2 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
3 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Đi học trễ 25/03/2019 -2.00  
4 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 26/03/2019 -2.00  
5 Dương Diệu Linh 12A1 Đồng phục, tác phong 28/03/2019 -2.00  
6 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Đồng phục, tác phong 28/03/2019 -2.00  
7 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Đồng phục, tác phong 28/03/2019 -2.00  
8 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
9 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 28/03/2019 -4.00  
10 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 28/03/2019 -2.00  
11 Mã Thành Phát 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 26/03/2019 -2.00  
12 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 26/03/2019 -4.00  
13 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 26/03/2019 -2.00  
14 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 27/03/2019 -2.00  
15 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 29/03/2019 -4.00  
Tổng: -36.00 15
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48