download: Vi phạm tuần 28

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
2 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 18/03/2019 -2.00  
3 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 22/03/2019 -2.00  
4 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Mất trật tự trong giờ học, sinh hoạt 18/03/2019 -2.00  
5 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Không chấp hành kỷ luật 18/03/2019 -4.00  
6 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Không chấp hành kỷ luật 18/03/2019 -4.00  
7 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 22/03/2019 -2.00  
8 Hồ Thanh Hương 10A1 Vắng có phép 20/03/2019 0.00  
9 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
10 Nguyễn Khải Sín 10A1 Không chấp hành kỷ luật 20/03/2019 -4.00  
11 Vương Gia Tân 10A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
12 Dương Minh Thư 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 21/03/2019 -2.00  
13 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 22/03/2019 -2.00  
14 Lê Châu Vân 10A1 Đi học trễ 22/03/2019 -2.00  
Tổng: -32.00 14

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Minh Hiếu 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 21/03/2019 -2.00  
2 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 19/03/2019 -2.00  
3 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Đồng phục, tác phong 22/03/2019 -2.00  
4 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 19/03/2019 0.00  
5 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 20/03/2019 0.00  
6 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 11A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 19/03/2019 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 1 (sáng) 19/03/2019 -4.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 20/03/2019 -2.00  
10 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 22/03/2019 -2.00  
11 Nguyễn Thị Kim Phụng 11A1 Vắng có phép 21/03/2019 0.00  
12 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đồng phục, tác phong 22/03/2019 -2.00  
13 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 20/03/2019 -2.00  
14 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 19/03/2019 -2.00  
15 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
16 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đồng phục, tác phong 20/03/2019 -2.00  
17 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đồng phục, tác phong 22/03/2019 -2.00  
Tổng: -30.00 17

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Đồng phục, tác phong 21/03/2019 -2.00  
2 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
3 Đào Trọng Đại 12A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
4 Đào Trọng Đại 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 18/03/2019 -2.00  
5 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 18/03/2019 -2.00  
6 Phan Anh Khoa 12A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
7 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
8 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Không chấp hành kỷ luật 20/03/2019 -4.00  
9 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 21/03/2019 -2.00  
10 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
11 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 21/03/2019 -2.00  
12 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép buổi 2 (chiều) 18/03/2019 -2.00  
13 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 19/03/2019 0.00  
14 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 20/03/2019 0.00  
15 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
16 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
17 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng có phép 21/03/2019 0.00  
18 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 20/03/2019 -2.00  
19 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 22/03/2019 -2.00  
Tổng: -34.00 19
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48