download: Vi phạm tuần 27

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Mỹ Dung 10A1 Vắng có phép 11/03/2019 0.00  
2 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 11/03/2019 -2.00  
3 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 10A1 Đi học trễ 11/03/2019 -2.00  
4 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng có phép 15/03/2019 0.00  
5 Bùi Anh Tú 10A1 Đi học trễ 15/03/2019 -2.00  
6 Bùi Anh Tú 10A1 Không chấp hành kỷ luật 15/03/2019 -4.00  
Tổng: -10.00 6

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Minh Hiếu 11A1 Vắng không phép tăng tiết 13/03/2019 -2.00  
2 Chiêm Thị Mỹ Huyền 11A1 Vắng có phép 13/03/2019 0.00  
3 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 12/03/2019 -2.00  
4 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 15/03/2019 -2.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 11/03/2019 -2.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 12/03/2019 -2.00  
7 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đi học trễ 12/03/2019 -2.00  
8 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 12/03/2019 -2.00  
9 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 15/03/2019 -2.00  
10 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép chính khóa 15/03/2019 -4.00  
11 Nguyễn Thị Ái Xuân 11A1 Vắng không phép chính khóa 15/03/2019 -4.00  
12 Nguyễn Thị Ái Xuân 11A1 Vắng có phép 14/03/2019 0.00  
Tổng: -24.00 12

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng có phép 14/03/2019 0.00  
2 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Vắng có phép 15/03/2019 0.00  
3 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 13/03/2019 0.00  
4 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 15/03/2019 0.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 11/03/2019 0.00  
6 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 12/03/2019 0.00  
7 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 13/03/2019 0.00  
8 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 14/03/2019 0.00  
9 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 15/03/2019 0.00  
10 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 14/03/2019 0.00  
11 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 14/03/2019 -2.00  
12 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Không chấp hành kỷ luật 14/03/2019 -4.00  
Tổng: -6.00 12
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48