download: Vi phạm tuần 26

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Hồ Thanh Hương 10A1 Đồng phục, tác phong 05/03/2019 -2.00  
2 Dương Minh Thư 10A1 Đi học trễ 06/03/2019 -2.00  
Tổng: -4.00 2

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Hương 11A1 Vắng không phép tăng tiết 05/03/2019 -2.00  
2 Huỳnh Hương 11A1 Vắng không phép tăng tiết 07/03/2019 -2.00  
3 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 08/03/2019 -2.00  
4 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 11A1 Vắng không phép chính khóa 08/03/2019 -4.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 05/03/2019 -2.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 07/03/2019 -2.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 06/03/2019 -2.00  
8 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đi học trễ 08/03/2019 -2.00  
9 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép tăng tiết 07/03/2019 -2.00  
Tổng: -20.00 9

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
2 Nguyễn Thị Thanh Dung 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
3 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Vắng không phép chính khóa 08/03/2019 -4.00  
4 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
5 Trần Bùi Thanh Hiền 12A1 Vắng có phép 04/03/2019 0.00  
6 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
7 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Vắng không phép tăng tiết 07/03/2019 -2.00  
8 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 04/03/2019 0.00  
9 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
10 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 06/03/2019 0.00  
11 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 07/03/2019 0.00  
12 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
13 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
14 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
15 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Đi học trễ 06/03/2019 -2.00  
16 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
17 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
18 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 05/03/2019 -2.00  
19 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
20 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
21 Trần Thúy Nhi 12A1 Đi học trễ 06/03/2019 -2.00  
22 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
23 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 05/03/2019 -2.00  
24 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
25 Lê Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép tăng tiết 06/03/2019 -2.00  
26 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng có phép 04/03/2019 0.00  
27 Huỳnh Thị Quế Trân 12A1 Vắng không phép chính khóa 04/03/2019 -4.00  
28 Huỳnh Thị Quế Trân 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
29 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 07/03/2019 -2.00  
30 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Vắng có phép 05/03/2019 0.00  
31 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Không chấp hành kỷ luật 07/03/2019 -4.00  
Tổng: -54.00 31
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48