download: Vi phạm tuần 18

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 21/12/2018 -2.00  
2 Võ Nam Duy 10A1 Vắng có phép 17/12/2018 0.00  
3 Hồ Thanh Hương 10A1 Đi học trễ 17/12/2018 -2.00  
4 Hồ Thanh Hương 10A1 Đi học trễ 18/12/2018 -2.00  
Tổng: -6.00 4

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trần Thị Cẩm Dương 11A1 Vắng có phép 19/12/2018 0.00  
2 Trần Minh Hiếu 11A1 Vắng không phép tăng tiết 20/12/2018 -2.00  
3 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 19/12/2018 0.00  
4 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 11A1 Vắng có phép 20/12/2018 0.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 20/12/2018 -2.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 17/12/2018 0.00  
7 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 21/12/2018 -2.00  
8 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Vắng không phép chính khóa 19/12/2018 -4.00  
9 Nguyễn Thị Ái Xuân 11A1 Vắng không phép tăng tiết 20/12/2018 -2.00  
Tổng: -12.00 9

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Trang Đài 12A1 Vắng có phép 21/12/2018 0.00  
2 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 19/12/2018 0.00  
3 Đào Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng không phép tăng tiết 21/12/2018 -2.00  
4 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Đồng phục, tác phong 21/12/2018 -2.00  
5 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 19/12/2018 0.00  
6 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Vắng có phép 19/12/2018 0.00  
7 Đoàn Phương Uyên 12A1 Vắng không phép tăng tiết 21/12/2018 -2.00  
Tổng: -6.00 7
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48