download: Vi phạm tuần 16-17

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 10/12/2018 -2.00  
2 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Không chấp hành kỷ luật 10/12/2018 -4.00  
3 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Không chấp hành kỷ luật 11/12/2018 -4.00  
4 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đồng phục, tác phong 10/12/2018 -2.00  
5 Nguyễn Khải Sín 10A1 Không chấp hành kỷ luật 10/12/2018 -4.00  
6 Nguyễn Khải Sín 10A1 Không chấp hành kỷ luật 11/12/2018 -4.00  
Tổng: -20.00 6

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Huỳnh Hương 11A1 Vắng có phép 06/12/2018 0.00  
2 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Đồng phục, tác phong 07/12/2018 -2.00  
3 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép chính khóa 04/12/2018 -4.00  
4 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 06/12/2018 -2.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 07/12/2018 -2.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 05/12/2018 0.00  
Tổng: -10.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Đi học trễ 05/12/2018 -2.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Đồng phục, tác phong 10/12/2018 -2.00  
3 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng không phép tăng tiết 05/12/2018 -2.00  
4 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đồng phục, tác phong 12/12/2018 -2.00  
5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 12A1 Vắng không phép tăng tiết 07/12/2018 -2.00  
6 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 04/12/2018 0.00  
7 Phan Anh Khoa 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 04/12/2018 -2.00  
8 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Đi học trễ 05/12/2018 -2.00  
9 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đồng phục, tác phong 12/12/2018 -2.00  
10 Huỳnh Tú Như 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 04/12/2018 -2.00  
11 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép chính khóa 05/12/2018 -4.00  
Tổng: -22.00 11
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48