download: Vi phạm tuần 14-15

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 29/11/2018 -2.00  
2 Nguyễn Thị Anh Đào 10A1 Đồng phục, tác phong 29/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 10A1 Đi học trễ 21/11/2018 -2.00  
4 Nguyễn Nhật Minh 10A1 Vắng không phép chính khóa 30/11/2018 -4.00  
5 Nguyễn Nhật Minh 10A1 Vắng có phép 29/11/2018 0.00  
6 Lý Minh Quý 10A1 Vắng có phép 01/12/2018 0.00  
7 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đồng phục, tác phong 21/11/2018 -2.00  
8 Lê Quốc Thái 10A1 Vắng có phép 19/11/2018 0.00  
9 Hứa Thị Quế Trang 10A1 Vắng có phép 01/12/2018 0.00  
10 Nguyễn Thị Thanh Tú 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 23/11/2018 -2.00  
11 Lê Châu Vân 10A1 Đi học trễ 28/11/2018 -2.00  
Tổng: -16.00 11

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 30/11/2018 -2.00  
2 Nguyễn Trần Phương Lê 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 30/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Trần Phương Lê 11A1 Không chấp hành kỷ luật 30/11/2018 -4.00  
4 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 23/11/2018 0.00  
5 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 30/11/2018 0.00  
6 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 11A1 Vắng có phép 30/11/2018 0.00  
7 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 29/11/2018 -2.00  
8 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép tăng tiết 30/11/2018 -2.00  
9 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 19/11/2018 0.00  
10 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 21/11/2018 0.00  
11 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 23/11/2018 0.00  
12 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 28/11/2018 0.00  
Tổng: -12.00 12

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép tăng tiết 22/11/2018 -2.00  
2 Đào Trọng Đại 12A1 Vắng không phép tăng tiết 19/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Vắng không phép tăng tiết 30/11/2018 -2.00  
4 Trần Lê Thanh Hiếu 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 23/11/2018 -2.00  
5 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng không phép tăng tiết 19/11/2018 -2.00  
6 Nguyễn Ngọc Linh 12A1 Vắng có phép 19/11/2018 0.00  
7 Trần Thị Mỹ Ngọc 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 23/11/2018 -2.00  
8 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng không phép tăng tiết 28/11/2018 -2.00  
9 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Vắng không phép tăng tiết 19/11/2018 -2.00  
10 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 30/11/2018 -2.00  
11 Mai Huỳnh Tuyết Nhi 12A1 Không chấp hành kỷ luật 30/11/2018 -4.00  
12 Mã Thành Phát 12A1 Đi học trễ 27/11/2018 -2.00  
13 Trần Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 27/11/2018 -2.00  
14 Trần Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 28/11/2018 -2.00  
15 Trần Thanh Thảo 12A1 Đi học trễ 30/11/2018 -2.00  
16 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 21/11/2018 0.00  
17 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Đồng phục, tác phong 27/11/2018 -2.00  
18 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 23/11/2018 -2.00  
19 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 29/11/2018 -2.00  
20 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Không chấp hành kỷ luật 29/11/2018 -4.00  
Tổng: -40.00 20
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48