download: Vi phạm tuần 13

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thành Đạt 10A1 Đi học trễ 16/11/2018 -2.00  
2 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đi học trễ 16/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đồng phục, tác phong 16/11/2018 -2.00  
4 Nguyễn Trần Tấn Tài 10A1 Đi học trễ 16/11/2018 -2.00  
5 Trát Bạch Bảo Thanh 10A1 Đi học trễ 13/11/2018 -2.00  
Tổng: -10.00 5

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 13/11/2018 -2.00  
2 Liêu Gia Minh 11A1 Đi học trễ 16/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Thị Ngọc Nhung 11A1 Vắng có phép 14/11/2018 0.00  
4 Nguyễn Quỳnh Như 11A1 Vắng có phép 14/11/2018 0.00  
5 Trần Nguyễn Anh Thy 11A1 Đi học trễ 14/11/2018 -2.00  
6 Nguyễn Thị Ái Xuân 11A1 Vắng không phép chính khóa 13/11/2018 -4.00  
Tổng: -10.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 14/11/2018 0.00  
2 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 15/11/2018 0.00  
3 Huỳnh Tú Như 12A1 Vắng có phép 12/11/2018 0.00  
4 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép tăng tiết 16/11/2018 -2.00  
5 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 14/11/2018 0.00  
6 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 14/11/2018 -2.00  
Tổng: -4.00 6
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48