download: Vi phạm tuần 12

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đi học trễ 05/11/2018 -2.00  
2 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 06/11/2018 -2.00  
3 Nguyễn Lê Mỹ Dung 10A1 Vắng có phép 07/11/2018 0.00  
4 Hồ Thanh Hương 10A1 Đi học trễ 07/11/2018 -2.00  
5 Hồ Thanh Hương 10A1 Đồng phục, tác phong 05/11/2018 -2.00  
6 Lý Minh Quý 10A1 Vắng có phép 09/11/2018 0.00  
7 Nguyễn Trần Tấn Tài 10A1 Vắng có phép 07/11/2018 0.00  
8 Dương Minh Thư 10A1 Đi học trễ 07/11/2018 -2.00  
9 Trần Ngọc Bảo Trâm 10A1 Vắng có phép 07/11/2018 0.00  
10 Phạm Như Ý 10A1 Đi học trễ 06/11/2018 -2.00  
Tổng: -12.00 10

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11A1 Vắng có phép 08/11/2018 0.00  
2 Nguyễn Thị Cẩm Ly 11A1 Vắng có phép 05/11/2018 0.00  
3 Hồ Thanh Ngân 11A1 Vắng có phép 09/11/2018 0.00  
4 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Đi học trễ 08/11/2018 -2.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 09/11/2018 0.00  
6 Nguyễn Thị Thanh Thiện 11A1 Đi học trễ 09/11/2018 -2.00  
Tổng: -4.00 6

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 05/11/2018 0.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 06/11/2018 0.00  
3 Trần Bùi Thanh Hiền 12A1 Vắng không phép tăng tiết 09/11/2018 -2.00  
4 Dương Diệu Linh 12A1 Đi học trễ 09/11/2018 -2.00  
5 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng không phép tăng tiết 07/11/2018 -2.00  
6 Nguyễn Trần Phúc Nguyên 12A1 Vắng có phép 06/11/2018 0.00  
7 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép chính khóa 07/11/2018 -4.00  
8 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép tăng tiết 07/11/2018 -2.00  
9 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép tăng tiết 09/11/2018 -2.00  
10 Nguyễn Quốc Tài 12A1 Đi học trễ 09/11/2018 -2.00  
11 Lê Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 07/11/2018 0.00  
12 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 07/11/2018 0.00  
13 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 05/11/2018 -2.00  
Tổng: -18.00 13
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48