download: Vi phạm tuần 11

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Liêu Gia Minh 11A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
2 Nguyễn Thị Kim Phụng 11A1 Vắng có phép 29/10/2018 0.00  
3 Nguyễn Thị Kim Phụng 11A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
4 Nguyễn Thị Ngọc Sương 11A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
Tổng: 0.00 4

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép chính khóa 29/10/2018 -4.00  
2 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
3 Trần Huỳnh Kim Ngân 12A1 Vắng không phép chính khóa 31/10/2018 -4.00  
4 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 29/10/2018 -2.00  
6 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Vắng có phép 01/11/2018 0.00  
7 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Không chấp hành kỷ luật 29/10/2018 -4.00  
8 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng có phép 30/10/2018 0.00  
9 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng có phép 29/10/2018 0.00  
Tổng: -14.00 9
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48