download: Vi phạm tuần 10

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Lê Ngọc Ánh 10A1 Đồng phục, tác phong 26/10/2018 -2.00  
2 Võ Nam Duy 10A1 Đi học trễ 23/10/2018 -2.00  
3 Nguyễn Đức Huy 10A1 Đồng phục, tác phong 26/10/2018 -2.00  
4 Nguyễn Hồng Phúc 10A1 Vắng có phép 23/10/2018 0.00  
5 Lê Quốc Thái 10A1 Đồng phục, tác phong 26/10/2018 -2.00  
Tổng: -8.00 5

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11A1 Đi học trễ 25/10/2018 -2.00  
Tổng: -2.00 1

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng không phép tăng tiết 25/10/2018 -2.00  
2 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 24/10/2018 0.00  
3 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
4 Thiều Vương Thái Dương 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
5 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
6 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
7 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép tăng tiết 25/10/2018 -2.00  
8 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
9 Lê Huỳnh Ngọc Tú 12A1 Vắng có phép 26/10/2018 0.00  
Tổng: -4.00 9
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48