download: Vi phạm tuần 9

10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Vương Gia Tân 10A1 Đi học trễ 16/10/2018 -2.00  
2 Vương Gia Tân 10A1 Không chấp hành kỷ luật 16/10/2018 -4.00  
Tổng: -6.00 2

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Trần Xuân Diệu 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 17/10/2018 -2.00  
2 Nguyễn Trần Xuân Diệu 11A1 Không chấp hành kỷ luật 17/10/2018 -4.00  
3 Hồ Huy Hoàng 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 17/10/2018 -2.00  
4 Hồ Huy Hoàng 11A1 Không chấp hành kỷ luật 17/10/2018 -4.00  
5 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 17/10/2018 0.00  
6 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng có phép 19/10/2018 0.00  
7 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đồng phục, tác phong 18/10/2018 -2.00  
8 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 18/10/2018 -2.00  
Tổng: -16.00 8

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Hoàng Minh Anh 12A1 Vắng có phép 15/10/2018 0.00  
2 Phan Anh Khoa 12A1 Vắng có phép 17/10/2018 0.00  
3 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 16/10/2018 0.00  
4 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12A1 Vắng có phép 18/10/2018 0.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đi học trễ 15/10/2018 -2.00  
6 Mã Thành Phát 12A1 Vắng có phép 15/10/2018 0.00  
7 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Vắng có phép 19/10/2018 0.00  
Tổng: -2.00 7
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48