10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Khải Sín 10A1 Đồng phục, tác phong 11/10/2018 -2.00  
2 Dương Minh Thư 10A1 Vắng không phép tăng tiết 08/10/2018 -2.00  
3 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Đi học trễ 12/10/2018 -2.00  
4 Lưu Nguyễn Thủy Trúc 10A1 Đồng phục, tác phong 09/10/2018 -2.00  
5 Bùi Anh Tú 10A1 Mang nước, đồ ăn lên lớp 10/10/2018 -2.00  
Tổng: -10.00 5

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Trần Xuân Diệu 11A1 Vắng có phép 10/10/2018 0.00  
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11A1 Đi học trễ 08/10/2018 -2.00  
3 Huỳnh Hương 11A1 Vắng không phép chính khóa 11/10/2018 -4.00  
4 Nguyễn Huỳnh Diễm Phúc 11A1 Vắng không phép chính khóa 11/10/2018 -4.00  
5 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 12/10/2018 -2.00  
Tổng: -12.00 5

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 09/10/2018 -2.00  
2 Nguyễn Nhật Hào 12A1 Đi học trễ 12/10/2018 -2.00  
3 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Đi học trễ 12/10/2018 -2.00  
4 Nguyễn Thị Phượng Hằng 12A1 Đồng phục, tác phong 12/10/2018 -2.00  
5 Phan Kim Ngân 12A1 Đi học trễ 09/10/2018 -2.00  
6 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 12A1 Đi học trễ 09/10/2018 -2.00  
7 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép chính khóa 09/10/2018 -4.00  
8 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép tăng tiết 09/10/2018 -2.00  
9 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đồng phục, tác phong 08/10/2018 -2.00  
10 Nguyễn Lê Tâm Như 12A1 Vắng không phép chính khóa 10/10/2018 -4.00  
11 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng không phép tăng tiết 12/10/2018 -2.00  
12 Nguyễn Tấn Tú 12A1 Đi học trễ 08/10/2018 -2.00  
Tổng: -28.00 12
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48