10A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thụy Ngọc Hân 10A1 Đi học trễ 05/10/2018 -2.00  
Tổng: -2.00 1

11A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Trần Phương Lê 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
2 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
3 Bùi Trần Hải Ngọc 11A1 Vắng có phép 05/10/2018 0.00  
4 Đặng Thị Kim Nhi 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
5 Nguyễn Thị Ngọc Sương 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
6 Dương Thị Thanh Tâm 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
7 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 04/10/2018 -2.00  
8 Nguyễn Vũ Cẩm Thi 11A1 Đi học trễ 05/10/2018 -2.00  
9 Nguyễn Thị Thanh Thiện 11A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
10 Trần Thị Hương Trà 11A1 Đi học trễ 03/10/2018 -2.00  
Tổng: -18.00 10

12A1

STT Họ tên Lớp Vi phạm Ngày Điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 12A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
2 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Đi học trễ 04/10/2018 -2.00  
3 Phan Thị Tuyết Nhi 12A1 Không dừng xe qua cổng 04/10/2018 -2.00  
4 Trần Thúy Nhi 12A1 Vắng không phép tăng tiết 03/10/2018 -2.00  
5 Huỳnh Phạm Hoàng Nhung 12A1 Đồng phục, tác phong 02/10/2018 -2.00  
6 Mã Thành Phát 12A1 Vắng không phép chính khóa 01/10/2018 -4.00  
7 Đặng Văn Tấn 12A1 Đồng phục, tác phong 04/10/2018 -2.00  
8 Trần Thanh Thảo 12A1 Vắng có phép 03/10/2018 0.00  
9 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12A1 Vắng không phép tăng tiết 03/10/2018 -2.00  
Tổng: -18.00 9
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48