Sở Giáo Dục và Đào Tạo TP Hồ Chí Minh

Trường THPT Tân Thông Hội

Lưu ý:

- 7H NGÀY 05/9/2017: HỌC SINH ĐẾN DỰ LỄ VÀ NHẬN SỐ THỨ TỰ NHẬN THƯỞNG 

- HỌC SINH ĐẾN NHẬN THƯỞNG TRANG PHỤC NGHIÊM CHỈNH : QUẦN TÂY XANH, ÁO SƠ MI TRẮNG 

Công Lập

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC CÔNG LẬP  NĂM 2016-2017

               
STT STT HỌ  TÊN  NGÀY THÁNG
 NĂM SINH 
LỚP TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC  ĐIỂM
 
1 1 LÊ THỊ NGỌC DIỆU 24/02/1999 12A1 ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM  21.25
2 2 TRƯƠNG THỊ DIỄM MI 27/10/1999 12A1 ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 24.50
3 3 LÊ THỊ NGỌC LỤA 03/07/1999 12A1 ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 20.75
4 4 NGUYỄN VĂN HƯNG 09/10/1999 12A1 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  22.25
5 5 NGUYỄN MAI LAN THẢO 18/08/1999 12A1 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  19.50
6 6 HUỲNH QUỐC PHONG 30/04/1999 12A1 ĐH KIẾN TRÚC TP. HCM 22.00
7 7 NGUYỄN THUẬN YÊN 16/12/1999 12A1 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.75
8 8 PHAN THỊ KIM NGÂN 17/01/1999 12A1 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.50
9 9 PHAN THỊ QUỲNH HƯƠNG 15/11/1999 12A1 ĐH LUẬT TP. HCM 22.34
10 10 PHAN THỊ HẠ TUYÊN 27/05/1999 12A1 ĐH NGÂN HÀNG TP.HCM 24.00
11 11 NGUYỄN NGỌC YẾN OANH 24/06/1999 12A1 ĐH SÀI GÒN 20.65
12 12 NGUYỄN THỊ HIỀN 30/09/1999 12A1 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM 21.50
13 13 NGUYỄN THỊ THÚY ANH 07/08/1999 12A1 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  23.25
14 14 NGUYỄN TRẦN NGỌC TIÊN 30/09/1999 12A1 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  19.25
15 15 MAI THỊ THÚY NGUYÊN 24/02/1999 12A1 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  25.50
16 16 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRÂM 21/10/1999 12A1 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 23.25
17 17 TRẦN KIM PHỤNG 13/10/1999 12A1 ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH  27.00
18 18 HỒ THỊ HỒNG DUYÊN   12A1 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 25.80
19 19 NGUYỄN XUÂN HẢI 06/09/1999 12A1 HỌC VIỆN HẬU CẦN 24.75
20 1 ĐOÀN TẤN NHỰT 20/12/1999 12A2 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 22.25
21 2 LƯƠNG HOÀNG NGHĨA 21/05/1999 12A2 ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HCM 17.50
22 3 LÂM BẢO DUY 11/06/1999 12A2 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  19.00
23 4 NGUYỄN LÂM TRƯỜNG AN 30/11/1999 12A2 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 24.75
24 5 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 09/12/1999 12A2 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 23.25
25 6 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG GIANG 01/09/1999 12A2 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 23.25
26 7 NGUYỄN NGUYÊN TÙNG 11/02/1999 12A2 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 21.30
27 8 MAI THỊ THANH XUÂN 18/07/1999 12A2 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 26.75
28 9 ĐẶNG KIỀU DIỄM 27/08/1999 12A2 ĐH KINH TẾ TP. HCM 24.00
29 10 NGUYỄN HOÀNG VIỆT ANH 14/07/1999 12A2 ĐH KINH TẾ TP. HCM 22.00
30 11 NGUYỄN THỊ THU THẢO 29/11/1999 12A2 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.50
31 12 LÊ THỊ THANH NGÂN 27/12/1999 12A2 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 16.75
32 13 PHAN THÀNH DUY 14/01/1999 12A2 ĐH MỞ TP. HCM 21.25
33 14 VÕ HOÀNG TUẤN 23/07/1999 12A2 ĐH SÀI GÒN 20.20
34 15 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 27/11/1999 12A2 ĐH SÀI GÒN 21.95
35 16 LÊ THỊ HỒNG DUYÊN 02/10/1999 12A2 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  24.00
36 17 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 10/02/1999 12A2 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  21.50
37 18 PHAN THỊ HOÀNG ANH 24/05/1999 12A2 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  19.75
38 19 MAI THÀNH VINH 27/02/1999 12A2 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING 22.05
39 20 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 12/03/1999 12A2 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING 24.15
40 21 PHẠM NHƯ QUỲNH 19/09/1999 12A2 ĐH Y DƯỢC TP. HCM 22.50
41 22 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 18/12/1999 12A2 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 22.75
42 23 ĐINH TIẾN PHÁT 26/02/1999 12A2 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VN 22.50
43 24 NGUYỄN THỊ THANH THẮM   12A2 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 20.25
44 25 CAO THỊ HOA LIỄU 13/08/1999 12A2 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 22.00
45 26 ĐỖ MỸ  HẠNH 17/6/1999 12A2 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  22.75
46 1 ĐỖ ANH KHOA 19/09/1999 12A3 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM 27.50
47 2 PHAN THỊ KIỀU MY 19/3/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIÊP THỰC PHẨM TP HCM   
48 3 NGUYỄN THỊ MỸ HUYỀN 04/04/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 21.25
49 4 NGUYỄN TRẦN TIẾN ĐẠT 31/03/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 18.75
50 5 TRẦN ANH KIỆT 04/03/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 23.00
51 6 MAI TRỌNG ĐỨC 02/01/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 23.50
52 7 NGUYỄN HỮU TIẾN 14/09/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 24.10
53 8 TRỊNH THỊ LINH 01/09/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  22.50
54 9 NGUYỄN ĐÌNH TÂN HƯNG 18/08/1999 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  21.00
55 10 SA THỊ TRÀ MY 20/10/1998 12A3 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  21.25
56 11 TÔ  MINH ĐẠI 29/10/1999 12A3 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN 23.75
57 12 HUỲNH THỊ HỒNG NHUNG 10/12/1999 12A3 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.25
58 13 TRẦN THỊ MỸ LINH 27/05/1999 12A3 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 20.00
59 14 NGUYỄN NỮ GIA TRANG 20/06/1999 12A3 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 23.50
60 15 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 12/07/1999 12A3 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.00
61 16 NGUYỄN PHAN HOÀI 07/10/1999 12A3 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 19.00
62 17 NGUYỄN THỤY THANH NHÀN 10/12/1999 12A3 ĐH NÔNG LÂM TP.HCM 21.30
63 18 NGUYỄN HỒNG TƯỜNG VY 05/11/1999 12A3 ĐH SÀI GÒN 21.65
64 19 TRƯƠNG THỊ NHÀN 11/07/1999 12A3 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  TUYỂN THẲNG
65 20 LÊ THỊ THANH NHÀN 10/12/1999 12A3 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING 23.50
66 21 LÝ GIA HÂN 04/09/1999 12A3 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING 21.50
67 22 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 06/04/1999 12A3 ĐH TÀI CHÍNH MARKETING  
68 23 LÂM QUỐC THỊNH 24/09/1999 12A3 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 23.50
69 24 PHAN THỊ THANH DUYÊN 02/11/1999 12A3 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 24.50
70 25 LÂM THỊ MỸ HOA 09/02/1999 12A3 ĐH Y DƯỢC TP HCM  23.50
71 26 ĐÀO THỊ MỸ TIÊN   12A3 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 24.90
72 27 NGUYỄN NGỌC THANH TRÂM   12A3 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 25.60
73 28 TRẦN THỊ TUYẾT TRINH 23/05/1999 12A3 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 21.75
74 29 THÁI THỊ ANH ĐÀO   12A3 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 20.80
75 1 HUỲNH THỊ HOÀNG OANH 30/03/1999 12A4 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  18.50
76 2 VÕ THỊ THU QUỲNH 07/11/1999 12A4 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 22.00
77 3 TRẦN PHÚC THẮNG 11/07/1999 12A4 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 15.50
78 4 TRẦN ANH TUẤN 30/6/1999 12A4 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  23.25
79 5 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 11/05/1999 12A4 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 20.50
80 1 PHẠM XUÂN 02/06/1999 12A5 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  20.00
81 2 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 08/10/1999 12A5 ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 22.50
82 3 HUỲNH THỊ THANH HUYỀN 09/03/1997 12A5 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 18.25
83 4 NGUYỄN TRƯỜNG AN 25/01/1999 12A5 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 15.50
84 1 HUỲNH THỊ TÚ NHI 10/10/1998 12A6 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  19.25
85 2 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 24/10/1999 12A6 ĐH SƯ PHẠM TP HCM  21.75
86 3 HỒ TRỌNG NGHĨA 05/12/1999 12A6 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 22.75
87 4 CAO THỊ THANH THANH 31/07/1999 12A6 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 17.95
88 1 NGUYỄN MINH ĐẠT 13/12/1999 12A7 ĐH CÔNG NGHIÊP TP. HCM 17.75
89 2 LÂM QUỐC THẮNG 29/07/1998 12A7 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 17.50
90 3 HỒ THỊ THANH VÂN 25/11/1999 12A7 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 18.40
91 4 NGUYỄN THANH VINH 25/02/1999 12A7 ĐH THỦ DẦU MỘT  17.25
92 5 LÊ NGUYỄN QUỲNH TRANG 31/03/1998 12A7 ĐH THỦ DẦU MỘT  17.50
93 6 TRẦN HỮU DŨNG 18/6/1999 12A7 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  17.00
94 7 LỮ NGỌC HƯƠNG 17/4/1999 12A7 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  18.50
95 1 HOÀNG VĂN TÂM 20/08/1999 12A8 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  20.75
96 2 LÝ TRẦN TĂNG TRÍ 02/04/1999 12A8 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN  21.25
97 3 VÕ THỊ MỸ DUYÊN 15/08/1999 12A8 ĐH SÀI GÒN 18.15
98 4 NGUYỄN PHAN NGỌC TRÂM 10/10/1999 12A8 ĐH SÀI GÒN 18.25
99 5 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 29/04/1999 12A8 ĐH SÀI GÒN 18.85
100 6 PHAN TƯỜNG VI 30/12/1999 12A8 ĐH SÀI GÒN 19.70
101 7 LÂM TUẤN ANH   12A8 ĐH VĂN HÓA TP. HCM 24.50
102 8 ĐINH THỊ NGỌC TRÂM 03/01/1999 12A8 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 16.00
103 9 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 30/9/1999 12A8 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  17.50
104 1 ĐẶNG KIM SANG 22/06/1998 12A9 ĐH CÔNG NGHIỆP THƯC PHẨM TP. HCM 21.30
105 2 TRẦN NGỌC LONG 19/11/1998 12A9 ĐH CÔNG NGHIÊP TP. HCM 19.50
106 3 PHẠM HỒNG THƠ 03/08/1999 12A9 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG 19.50
107 4 NGUYỄN PHAN NGỌC TRẦM   12A9 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 15.50
108 1 VÕ NGUYỄN MINH HOÀNG 19/7/1999 12A10 ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HCM  22.75
109 2 LÊ THỊ THẢO NGÂN 22/12/1999 12A10 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  22.25
110 3 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 26/11/1999 12A10 ĐH CÔNG NGHIỆP TP HCM  21.75
111 4 VÕ THANH TRÚC 24/02/1999 12A10 ĐH LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 16.25
112 5 LÊ HUỲNH HỒNG MY 06/11/1999 12A10 ĐH SÀI GÒN 19.75
113 6 NGÔ HOÀI PHƯƠNG 17/10/1999 12A10 ĐH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG  25.20
114 7 NGUYỄN CHÍ BẢO 26/7/1999 12A10 ĐH TDTT TP HCM  19.25
115 8 NGUYỄN HỒNG ĐÀO   12A10 HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HCM 15.75
(TỔNG CỘNG DANH SÁCH KHEN THƯỞNG HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC CÔNG LẬP  2016 - 2017 :   115 HỌC SINH )    
GHI CHÚ : ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NÀY ĐÃ CỘNG ĐIỂM ƯU TIÊN     
          Ngày 01 tháng 09 năm 2017  
           HIỆU TRƯỞNG   
               
               
               
               
               
          Nguyễn Thị Xanh   
   
© THPT Tân Thông Hội Địa Chỉ: Đường Suối Lội, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi ĐT: (08).3796.18.48