previous arrow
next arrow
Slider

Download : Đơn xin nhập học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỒI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số đơn (STT Danh sách trúng tuyển): …….…

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC LỚP 10

NĂM HỌC 2019 – 2020

 
   

 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THPT Tân Thông Hội.

Em tên : ........................................................................... Nam, Nữ:...........................................................

Sinh ngày: ....................................................................... Dân tộc: ............................................................

Hiện ngụ tại số: ……………..Ấp :…............................ Xã (Thị trấn): ………………...huyện Củ Chi.

Hộ khẩu thường trú: ..................................................... .............................................................................

.........................................................................................................................................................................

Họ và tên cha: ............................................................... Tuổi: ..................................................................

Nghề nghiệp: .................................................................. Điện thoại: ........................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................. Tuổi: ..................................................................

Nghề nghiệp:................................................................... Điện thoại:.........................................................

Đã học lớp: 9 tại Trường THCS …………................ ……........... Quận/Huyện: Củ Chi, TP.HCM

Kết quả trúng tuyển  10:

Điểm thi tuyển sinh 10 (điểm chưa nhân):    Văn : ….…; Anh văn: …..…; Toán: …..…..

Tổng điểm xét tuyển: ………………….

Em  làm đơn này xin được nhập học lớp 10 tại Trường THPT Tân Thông Hội. Em hứa sẽ thực hiện đúng nội quy nhà trường./.

 

Chữ ký Cha, Mẹ (Người đở đầu)

Họ và tên:……………………………….……….

Ngày …..tháng ……..năm 2019

Học sinh ký tên

Họ và tên: ……………………………………..