previous arrow
next arrow
Slider

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘI

 
   

 


Số: 163/KH-TTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

 
   

 


Củ Chi, ngày 29 tháng 8 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

Phòng, chống dịch COVID 19

Căn cứ Công văn số 2869/UBND-VX ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 2703/GDĐT-CTTT ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19 đầu năm học 2020 - 2021

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay;

Để chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2020-2021, Trường THPT Tân Thông Hội xây dựng kế hoạch như sau:

  1. MỤC TIÊU

Lãnh đạo trường THPT Tân Thông Hội kịp thời thông tin, chính xác để nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ - giáo viên – nhân viên cùng phụ huynh, học sinh toàn trường tự dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm COVID 19, xử lí kịp thời, không để xảy ra dịch trong trường học.

Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về bệnh dịch COVID 19, nâng cao ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động trong việc phòng, chống bệnh dịch COVID 19

Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bệnh, đồng thời không để bệnh phát triển thành dịch.

Thông tin kịp thời đến ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tuyến trên.

  1. NỘI DUNG

1.Trước khi tựu trường

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại trường tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định 1456/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh một số tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo nhà trường đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm học 2020-2021 tại đơn vị. Thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của cấp trên, diễn biến tình hình dịch bệnh, bổ sung kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục.

Thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn trường, lớp trước khi đón học sinh tới trường và duy trì thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt nhiều tiếp xúc, các vật dụng, học cụ,

Tăng cường các biện pháp đảm bảo thông khí trong phòng học.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên trong trường như nơi rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, giấy sạch hoặc khăn để lau tay;

Bố trí thùng rác có nắp lật để ở những nơi dễ tiếp cận, trong nhà vệ sinh, nơi rửa tay;

Chuẩn bị nhiệt kế điện tử đo thân nhiệt và khẩu trang, vật tư y tế và trang thiết bị thiết yếu.

Chuẩn bị tài liệu về phòng, chống dịch để trong tiết học đầu tiên ngày tựu trường, giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy chế, kiến thức phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn bộ học sinh và nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

2.Khi học sinh đi học trở lại

Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 để tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tổ chức đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên.

Các trường hợp hội nghị, hoạt động cần thiết phải tổ chức trực tiếp: phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Trong điều kiện về dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhà trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh theo dõi sức khỏe của học sinh  để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp bất thường.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phân công trực cổng đảm bảo đo thân nhiệt cho tất cả học sinh vào đầu các buổi học

Bộ phận giám thị trực thường xuyên nhắc nhở các em học sinh học sinh thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm quản lí và hướng dẫn học sinh thực hiện tổng vệ sinh khử khuẩn lớp học hằng ngày bằng nước javel, vệ sinh khử khuẩn các bề mặt nhiều tiếp xúc.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nếu bị sốt, ho, khó thở thì không đến trường, đồng thời liên hệ ngay với trung tâm y tế gần nhất để

được hướng dẫn thăm khám kịp thời và báo cho nhà trường.

Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đeo khẩu trang trong lớp học (không bắt buộc); tăng cường tập thể dục thể thao; không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, xà phòng.

Thực hiện khai báo y tế toàn dân qua phần mềm nCovi và cài đặt phần mềm Bluezone.

Khuyến khích mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên sử dụng bình hoặc chai nước uống cá nhân, thực hiện đeo khẩu trang khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi công cộng và trong giờ ra chơi tại trường.

Trong thời gian học sinh học tập và rèn luyện tại trường, nhân viên y tế phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi và lập sổ theo dõi. Liên hệ với trung tâm y tế Huyện Củ Chi để được hướng dẫn, hỗ trợ triển khai công tác phòng, chống dịch.

Trên đây là kế hoạch về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID 19 đầu năm học 2020-2021 của Trường THPT Tân Thông Hội

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo;

- GV-NV;

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

             

 

                 Châu Văn Khoăn