previous arrow
next arrow
Slider

Dowload:Kế hoạch dạy học trực tuyến

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TÂN THÔNG HỘI


Số :               / KH - TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Củ Chi, ngày 3 tháng 4 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DẠY HỌC TRONG GIAI ĐOẠN ẢNH HƯỞNG

CỦA DỊCH COVID - 19

           

Căn cứ công văn số 1029/GDĐT-TrH thực hiện hoạt  động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Sở Giáo Dục – Đào Tạo TP.HCM ngày 1 tháng 4 năm 2020; Hiệu Trưởng Trường THPT Tân Thông Hội triển khai kế hoạch thực hiện hoạt động dạy học trong giai đoạn ảnh hưởng của dịchCovid-19  như sau:

I. Mục đích:

Thực hiện nội dung dạy học và ôn tập trực tuyến học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Đảm bảo mọi học sinh đều được tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục trên phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh.

II.Nội dung dạy trực tuyến: (Tùy theo điều kiện của Tổ CM, các tổ lựa chọn và xây dựng nội dung dạy học phù hợp).

1.Đối với khối 12:

-Ôn tập kiến thức học kỳ 1; Củng cố kiến thức học kỳ 2 (Đối với các môn thi TNPTQG và  các môn học sinh học trực tuyến trên HTV)

-Triển khai dạy kiến thức học kỳ 2 theo khung chương trình đã được điều chỉnh của Bộ GD-ĐT (Các môn Lý-Hóa-Sinh ở các lớp KHXH; Các môn Sử -Địa-Công dân ở các lớp KHTN; các môn Tin học, Công nghệ.)

2.Đối với khối 10,11:

-Ôn tập, củng cố kiến thức học kỳ 1

-Triển khai dạy kiến thức học kỳ 2 theo khung chương trình đã được điều chỉnh của Bộ GD-ĐT

III.Hình thức dạy trực tuyến:

1.Đối với khối 12: Tùy theo nội dung dạy mà tổ CM và giáo viên chọn hình thức, phương pháp và phương tiện dạy học phù hợp.

Ôn tập, củng cố kiến thức: Zoom, Classroom, E-Learning

Dạy kiến thức học kỳ 2: Zoom, E-Learning hoặc các phần mềm trực tuyến tương tự.

2.Đối với khối 10, 11:

Giáo viên dạy sử dụng phần mềm trực tuyến Zoom, hoặc các phần mềm trực tuyến tương tự.

II.Biệnpháp:

1.Hiệu trưởng:

Lập kế hoạch sau khi lấy ý kiến của tổ trưởng các tổ bộ môn.

Phân công giáo viên giảng dạy và phân công giáo viên, nhân viên hỗ trợ về việc quản lý học sinh học qua internet.

Triển khai thời khóa biểu:

Thứ

Buổi

Khối

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Sáng

7h30à9h00

12

Toán

(KHTN)

Sử

(KHXH)

Hóa (KHTN)

Địa

(KHXH)

Anh

Sinh

(KHTN)

GDCD

(KHXH)

Văn

9h30->11h00

12

Sử

(KHTN)

(KHXH)

Địa

(KHTN)

Hóa

(KHXH)

GDCD

(KHTN)

Sinh

(KHXH)

Tin

Công

Nghệ

 

Chiều

14h00->15h00

10,11

Anh

Toán

Hóa

Sử

Văn

15h30->16h30

Địa

Sinh

Tin

Công nghệ

GDCD

 

14h00->17h00

12

Học trực tuyến theo lịch học của HTV

                   

 

2.Tổ trưởng chuyên môn:

Lập kế hoạch giảng dạy trong ít nhất hai tuần (Từ 6/4 à17/4). Tổ chuyên môn thống nhất nội dung giảng dạy chung của tổ (Tất cả giáo viên thực hiện chương trình chung).

Tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch giảng dạy: Giáo viên dạy, Khối/lớp dạy, tên chuyên đề/bài dạy.(Theo lịch thống nhất của trường) và gởi kế hoạch về cho BGH (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

TTCM có trách nhiệm kiểm soát giờ dạy, nội dung dạy của thầy cô trong tổ chuyên môn và xác nhận, báo cáo BGH khi cần.

3.Giáo viên chủ nhiệm lớp:

Hỗ trợ GVBM quản lý lớp học khi GVBM cần hỗ trợ.

Thông báo đến cha mẹ học sinh và học sinh về các yêu cầu của nhà trường trong thời gian học qua internet.

Phối hợp với GVBM, GV quản lý lớp để nắm tình hình học tập, mức độ chuyên cần, ý thức học hỏi của học sinh. Qua đó, phối hợp với cha mẹ học sinh giúp các em học tập có hiệu quả.

4.Giáo viên bộ môn .

Thực hiện kế hoạch giảng dạy của tổ bộ môn (Không tự ý thay đổi nội dung dạy khi chưa được TTCM thông qua). GVBM chủ động tự học và tìm hiểu việc sử dụng các phần mềm trực tuyến để giảng dạy lớp ( theo thời khóa biểu); hướng dẫn học sinh học tập. Trong giờ dạy, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm  nhằm giúp học sinh học đông , đủ,  đúng giờ.  Khi dạy phải chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu cho học sinh trước thông qua GVCN, kèm theo các thông báo hay dặn dò nếu có.

Tiến hành dạy những học sinh không có điều kiện tham gia học qua mạng internet khi đi học trở lại, nhằm giúp học sinh nắm bắt đủ các kiến thức và kỹ năng mà các bạn cùng lớp đã học.

Báo cáo ID, mã đăng nhập…cho BGH, TTCM để thăm lớp khi cần.

5.Bộ phận giám thị, văn phòng:

Chuẩn bị về cơ sở vật chất: Phòng học để GVBM dạy học trực tuyến, mạng internet, máy tính, micro,(nếu cần).

Bộ phận giám thị phối hợp với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh nhằm giúp học sinh học đông đủ, đúng giờ, nghiêm túc và đạt kết quả.

6-  Học sinh:

Học tập theo hướng dẫn của giáo viên bộ môn thông qua phần mềm trực tuyến.

Thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu cầu của giáo viên bộ môn. 

Học sinh phải có ý thức học tập, chuyên cần trong học tập. Tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ. Những Học sinh có ý thức học  tốt hay chưa tốt đều được ghi nhận;  Những học sinh thường xuyên bỏ học sẽ được ghi nhận và được xem xét khi xét hạnh kiểm cuối năm.

Học sinh không tham gia học ( không có điều kiện để học , nghỉ học , trốn học , học không đủ ) phải báo với GVCN để nhà trường có biện pháp hỗ trợ.

7.Cha mẹ học sinh :

Phối hợp với nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm , giám thị và giáo viên được phân công nhằm nắm bắt tình hình học tập , mức độ chuyên cần, ý thức học tập của con mình.

Có trách nhiệm trong việc động viên, đôn đốc , nhắc nhở con của mình học tập theo kế hoạch của nhà trường

Nơi nhận:

- Sở GD & ĐT TP. HCM ( Báocáo)

- HT và PHT

- Tổ trưởng

-  Lưu VT.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG